Instrumentos

Epiphone Sg Branca R$950,00

Bateria Prime Europe R$2.700,00

Giannini Jazz Bass 4 cordas R$600,00

Violao Phantom novo R$260,00

Violao Giannini aco semi novo R$240,00

Corda Pirastro violino R$90,00

Breu Pirastro 60,00

Violao Ginnini Start Nylon R$350,00